រថភ្លើង​មួយ​ខ្សែ​ រត់​ធ្លាក់​ផ្លូវ​នៅ​ចំណុច​ឃុំ​ត្បែងខ្ពស់​ទាំងយប់​ (វីដេអូ) – CEN