មិន​នឹកស្មានថា ក្រណាត់​ស្នើ​ង​មួយ​ផ្ទាំង​សោះ អាច​ច្នៃ​ជា​សម្លៀកបំពាក់​លំហែរ​កាយ បាន​យ៉ាងច្រើន​ម៉ូត​ (វីដេអូ) – CEN