ចោរ​៤​នាក់ លួច​លូក​កាបូប​ក្នុង​សាលាឆាន់​វត្តភ្នំ​សំពៅ ត្រូវ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចាប់​ក្របួច​ប្រគល់​ឲ្យ​សមត្ថកិច្ច – CEN