អស់សង្ឃឹម​! កងទ័ពជើងទឹក​អា​ហ្សង់​ទី​ន​បញ្ឍប់​ប្រតិបត្តិ​ការរុករក​នាវាមុជទឹ​ក​ដែល​បាត់​ខ្លួន​ – CEN