ផឹកស៊ី​ស្រវឹង​ជោកជាំ នាំគ្នា​សាក​ក្បាច់គុន កាប់​ពីរ​ប៉័ត​តោ រយះ​ក្បាល​ – CEN