វិធី «​វេទមន្ត​» អាច​ព្យាបាល​ជំងឺ​គេង​មិន​លក់​តែ​ក្នុង​១​នាទី​ – CEN