អាប៉ោង​បើក​ហើយ ៖ អភិបាលស្រុក​-​ក្រុង រង​ខេត្ត​នៅ​បន្ទាយមានជ័យ​ដែល​ត្រូវ​ស្នើ​ផ្លាស់ប្តូរ​…​ចេញ​អនុក្រឹត្យ​ហើយ​ – CEN