ឃាត់ខ្លួន​ជនសង្ស័យ​ម្នាក់ ជា​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ​ស្ទឹង​កាច់ ពី​បទ​ឆរ​បោក​ប្រាក់​ចំនួន​៨៩៥០០​ដុល្លារ រឿង​រត់​ការ​ចូល​ក្របខ័ណ្ឌ​ជា​មន្ត្រី​នគរបាល​ជាតិ​ – CEN