ទទួលទាន​ទឹក​ល្មៀត​១​កែវ​រាល់ថ្ងៃ ប្រហាក់ប្រហែល​នឹង​ការហាត់​ប្រាណ​១​ម៉ោង​ – CEN