ព្រឹទ្ធសភា​បាន បោះឆ្នោត​គាំទ្រ​ឱ្យ​លោក ស៊ឹម កា ធ្វើ​ជា​អនុប្រធាន​ទី​១ ជំនួស លោក នៃ ប៉េ​ណា ដែល​ទទួលមរណភាព​ – CEN