មិនត្រូវ​បរិភោគ​ប៉េងប៉ោះ​ជាមួយ​អាហារ​ប៉ុន្មាន​មុខ​ខាងក្រោម​នេះ ដើម្បី​បញ្ចៀស​គ្រោះថ្នាក់​តម្រងនោម​ – CEN