ប្រជាពលរដ្ឋ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ជាង​៤០០​នាក់ បាន​ធ្វើដំណើរ​តាម​រថយន្ត​ក្រុង​មិន​គិត​ប្រាក់​ – CEN