មនុស្ស​ប្រុស​ស្រី​២​នាក់ បាន​លង់ទឹក​ស្លាប់ ពេល​ចុះ​លេង​ទឹក​ទំនប់​០១​មករា​ – CEN