​ឃើញ​មនុស្ស​២​នាក់​លង់ទឹក​ស្លាប់ ក្នុង​ស្រុក​ទ្រាំង​ – CEN