បុរសម្នាក់ស្លាប់នៅនឹងកន្លែង ដោយរថយន្តធុនធំបើកកិន ពេលដួលម៉ូតូ – CEN