កំពុង​សិក្សា​យ៉ាង​លំអិត​មុន​នឹង​ការដ្ឋាន​ស្ថាបនា​ស្ពាន​អាកាស ឬ​ផ្លូវ​ក្រោម​ដី នៅ​ចំណុច​ប្រសព​ច្រមុះជ្រូក​ក្បាលថ្នល់​ – CEN