ដល់ក​! ស្រី​ស្អាត​​ម្នាក់អត់​សុខចិត្ត ប្តឹង​ប៉ូលីស​ឲ្យ​ជួយ​ដោះស្រាយ បន្ទាប់ពី​ជាង​សាក់ៗ រូប​ឲ្យ​នាង លទ្ធផល​មិន​ដូច​ការ​កូ​ម្ម៉​ង់ (​វីដេអូ​) – CEN