ល្អ​ទេ ច្បាប់​ថ្មី​នេះ​របស់​ភូមា ៖ បើ​ជ្រុល “​ធ្វើឲ្យ​” សង្សារ​មាន​គភ៌ ហើយ​ពុំ​ព្រម​រៀបការ​គឺ​…​គុក ៧​ឆ្នាំ​! – CEN