អង់គ្លេស ៖ ឃើញ​គម្រប​លូ​ចម្លែក​កណ្តាល​ទីលាន​ក្រៅផ្ទះ ពេល​បើក​មើល​ទើប​ដឹងថា ៖ អាថ៌កំបាំង​មួយ​បង្កប់​ទុក​ជាង​កន្លះ​សតវត្សរ៍​ – CEN