​បុរស​ម្នាក់ រកឃើញ​ឆ្កែ​សំណព្វ​ចិត្តវិញ បន្ទាប់​ពី​បាត់​វា​អស់ ៣​ឆ្នាំ (​វីដេអូ​) – CEN