ទិវា​ពិភពលោក​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺអេដស៍ ០១ ធ្នូ ២០១៧ ក្រោម​ទិស​ស្លោក “​ឆាប់​ធ្វើតេស្ត​ឈាម ឆាប់​ព្យាបាល ឆ្ពោះ​ទៅ​បញ្ចប់​អេដស៍​” – CEN