​រដ្ឋមន្ត្រី​កសិកម្ម​កម្ពុជា ស្នើឲ្យ រដ្ឋមន្ត្រី​កសិកម្ម​វៀតណាម ជួយ​មាន​វិធានការ​តឹងរ៉ឹង ពាក់ព័ន្ធ​ការគ្រប់គ្រង​ពាណិជ្ជកម្ម​ព្រៃឈើ និង​នេសាទ​ឆ្លងដែន​ – CEN