ក្រុមប្រឹក្សា​ធុរកិច្ច​អាស៊ាន​-​សហរដ្ឋ​អា​មេ​រិច ៖ ទីផ្សារ​ចំណី​សត្វ​នៅ​កម្ពុជា មាន​សក្តានុពល និង​តម្រូវការ​ខ្ពស់ – CEN