វិធីសាស្ត្រ​ព្យាបាល​មហារីក​របស់​ជ័យលាភី​ពានរង្វាន់​ណូបែល ត្រូវបាន​អនុវត្ត​នៅ​វៀតណាម​ហើយ ព្រោះ​សាស្ត្រាចារ្យ​បណ្ឌិត​រូបនេះ​ជា​កូនសិស្ស​របស់​ម្ចាស់​ជ័យលាភី​… – CEN