យន្តហោះ​ដឹក​អ្នកដំណើរ​១៣៦​នាក់​ទង្គិច​នឹង​របង ពេល​ហោះហើរ​ឡើង​នៅ​ឥណ្ឌា​ – CEN