​វត្ថុ​ចម្លែក​បណ្តែត​ខ្លួន​លើ​លំហ​អាកាសប្រទេស​ចិន​(មានវីដេអូ) – CEN