អ្នករត់តាក់ស៊ីម្នាក់ ជាអតីត​គ្រូសូត្រស្តាំ​វត្ត​ពេជ្រ​មន្ត្រី ​ត្រូវបានគេវាយសម្លាប់ – CEN