គ្រូពេទ្យ​មួយចំនួន​គប្បី​សរសេរ​អក្សរ​ឱ្យបាន​ងាយ​មើល​បន្តិច ប្រយ័ត្ន​ដូច​ឥណ្ឌា គ្រូពេទ្យ​សរសេរ​អក្សរ​គគ្រិច រង​ការផាកពិន័យ​ – CEN