រដ្ឋបាល​ក្រុង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ កំពុង​ឈឺ​ក្បាល​រឿង​សំរាម​ក​ប្លោក​រសាត់​តាម​សមុទ្រ​មកទើ​រលើ​ឆ្នេ​រអូរ​ឈើទាល​ – CEN