កូនស្រី​អ្នកមើល​សួនសត្វ បណ្តើរកូន​ខ្លា និង​ប្រឡែង​លេង​ជាមួយ​ប្រៀប​ដូច​កូន​ឆ្កែ ឃើញ​ហើយ​ស្រៀវ​ជំនួស (​វីដេអូ​) – CEN