បុរស​ម្នាក់​ដែល​បោះ​សំរាម​ចោល​ក្នុង​ព្រែក​កោះ​យ៉ ខេត្ត​កោះកុង​បាន​សារភាព​កំហុស និង​សុំ​ទោស​ជា​សាធារណៈ​ពី​កំហុសឆ្គង​របស់​ខ្លួន​ – CEN