ស៊ូ​លិច​ទូក​កណ្តាលទន្លេ ជាជាង​ភ្លើង​ឆេះ​ផ្ទះ​, គ្រោះ​អគ្គ​ភ័យ​លេប​ត្របាក់​ផ្ទះ​ពលរដ្ឋ ១​ខ្នង​ត្រឹម​មួយ​ពព្រិច​ភ្នែក ក្នុង​ស្រុក​ត្បូងឃ្មុំ​ – CEN