ហ្វូង​ពពែ​ជ្រែង​ជើង លើ​ជ្រលង​ថ្មភ្នំ​ចោទ​ប្រមាណ ៩០ ដឺ​ក្រេ ដើម្បី​… ក្រេបជញ្ជក់​រ៉ែ​អំបិល​ (វីដេអូ) – CEN