ចាប់​ប្រពន្ធ ឯ​ប្តី​រត់បាត់ ករណី​ជួញដូរ​ដោយ​ខុសច្បាប់​នូវ​សារធាតុ​ញៀន​ – CEN