បើ​មាន​រោគសញ្ញា​ទាំងនេះ អ្នក​ប្រហែលជា​កើត​ជំងឺ​មហា​រី​សុដន់​ហើយ​ – CEN