ការបំពុល​បរិស្ថាន​វិល​មក​សាជាថ្មី ក្រុង​ប៉េកាំង​ទម្លាក់កំហុស​ឱ្យ​ទឹកអប់​និង​Sprayបាញ់​សក់​ – CEN