ប្តូរ​ទីតាំង​អគារ​បុរាណ​ចិន​ចម្ងាយ​២៤០​ម៉ែត្រ ដោយ​ពុំ​មាន​ការខូចខាត​អ្វី​ទាំងអស់​ (វីដេអូ) – CEN