ប៉ា​គី​ស្ថាន​៖ ខ្មាន់កាំភ្លើង​មួយក្រុម​សំរុកចូល​សកល​វិទ្យាល័យ បាញ់​មនុស្ស​ស្លាប់ ៩​នាក់ និង​ធ្វើឲ្យ​របួស ៣៦​នាក់​ – CEN