ដើម្បី​ចូលរួម​អបអរសាទរ​ខួប​អនុស្សាវរីយ៍​៦៥​ឆ្នាំ ជប៉ុន​នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី “​ខែ​មិត្តភាព​កម្ពុជា​-​ជប៉ុន​” – CEN