ផ្ទុះ​ការ​ខឹងសម្បារ​យ៉ាងខ្លាំង ខណៈ​វេជ្ជបណ្ឌិត​ឥណ្ឌា​ប្រកាសថា ទារក​ស្លាប់ តែ​ម្តាយ​ឃើញ​កូន​កំរើក​ក្នុង​ថង់ – CEN