​រុស្ស៊ី​មាន​ផែនការ​«​សម្ងាត់​» សំដៅ​កម្ចាត់​ប្រាក់​ដុល្លារ​ចេញពី​ទំនាក់ទំនង​ពាណិជ្ជកម្ម​ប្រទេស​ខ្លួន​ – CEN