ពលរដ្ឋ​ចិន​ដែល​ខំប្រឹង​រក្សាទ្រព្យ ​ដោយ​ទិញ​អចលនទ្រព្យ​នៅ​បរទេស ​កំពុង​ជួប​«​សុបិន​អា​ក្រក់​» – CEN