គួរ​ឲ្យ​ញញើត​ចំពោះ​បង្កង​ប៉ាក ដែលមាន “​សាក់​រូប​” Logo របស់​ក្រុមហ៊ុន​ភេសជ្ជៈ​នៅ​នឹង​ដង្កៀប​ – CEN