​ត្រេកអរ​ជំនួស​! ត្រូវ​គ្រូ​គប់​ពែងតែ​ឲ្យ​រងរបួស​មាត់​ឡើង​ខូច​ទ្រង់ទ្រាយ​ដ៏​អាក្រក់ ឥលូវ ត្រឡប់មក​សភាព​ដ៏​ស្រស់ស្អាត​វិញ ដោយសារ​គុណបុណ្យ​… – CEN