ស្នងការ​នគរបាល​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ ស្នើ​ឲ្យ​មន្ត្រីនគរបាល ត្រូវតែ​ធ្វើ​ការកែលម្អ និង​កែប្រែ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ចោល នូវ​ចំណុច​ខ្វះខាត​មួយចំនួន​ – CEN