​ស្លូ​វ៉ាក ៖ វាយតម្លៃ កម្ពុជា​ជាប់​ចំណាត់ថ្នាក់​លេខ​៦ ក្នុងចំណោម​ប្រទេស ដែលមាន​សេដ្ឋកិច្ច​រីកចម្រើន​លឿន នៅលើ​ពិភពលោក – CEN