​ចោរប្លន់​ប៉ះ​ម្ចាស់​ចិត្ត “​ល្អ​” … មែន​ទេ​! ? (វីដេអូ) – CEN