អាថ៌កំបាំង MH 370 ត្រូវបាន​ទម្លាយ​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ៖ បាន​រក​ឃើញ​ទាំង​អក្សរ Malaysia លើ​ដងខ្លួន​យន្តហោះ MH 370 ទៀតផង​! – CEN