ដឹងការពិតហើយ! បុរសម្ចាស់​​ហាង «ម៉ែក្មេក​ហេង​ហេង BBQ សាច់​អាំង និងស៊ុប» មិន​មែន​រត់​ចូល​ឡាន​សម្លាប់​ខ្លួន ព្រោះ​ប្រពន្ធរត់ចោលទេ​ គឺដោយសារ… – CEN