គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ថ្ងៃទី​១៧ ខែតុលា ចំនួន​១២​លើក ស្លាប់​៨​នាក់ របួស​ធ្ងន់​ស្រាល​២៦​នាក់​ – CEN